Remisskonferens om nya regler om faderskap och föräldraskap

2 november, 2018

 

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till remisskonferens den 13 november för att diskutera förslagen i "Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)".

 

Konferensen är gratis och sker på nätet. Läs inbjudan här! 

Läs mer på SKL´s hemsida.