Familjerättsdagarna i Gävle 28-29 mars 2019

3 december, 2018

Styrelsen för FSR bjuder härmed in till våra årliga familjerättsdagar som 2019 är i Gävle konserthus den 28-29 mars. Vi har ett bra program i år igen, och hoppas att få se så många som möjligt av er där.

Vi kallar också till årsmötet som äger rum klockan 13.00 torsdagen den 28 mars.

Läs mer och gör din anmälan här!

Under familjerättsdagarna kommer även Familjerättspriset att delas ut, och vi tar tacksamt emot nomineringar. Skicka gärna förslag med en kort motivering till oss. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen men ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete har utvecklats. Vi är tacksamma för förslag per mail till joakim@sfsr.se