Boktips: Att skiljas med barn - Föräldrar i två hem

12 december, 2018

Barnpsykolog och forskare Malin Bergström har nyligen kommit ut med sin bok till föräldrar som skilt sig eller står inför separation och den är värd att läsas samt att rekommendera till föräldrar vi möter. Hon anger själv i inledningen att boken främst är skriven till föräldrar ”som med lite lirkande kan få till ett föräldrateam som berikar ditt barns liv” och det stämmer, de flesta tipsen i boken är inte anpassade till familjer med en förälder med bristande omsorgsförmåga eller familjer med förekomst av våld. Hon har skrivit ett kapitel även för dessa familjer men bokens huvudsyfte är uppenbart inte att bemöta den problematiken. 

Bokens ena styrka är dess fokus på det moderna föräldraskapet som syftar till att tidigt i barnets liv, eller direkt efter separation, möjliggöra ett gemensamt föräldraskap även om föräldrarna inte bor tillsammans. Malin skriver konkreta förslag om hur separerade föräldrar kan möjliggöra ett gemensamt föräldraansvar även under barnets första år. Hon beskriver hur föräldrarna med lyhört föräldraskap kan dela upp föräldraledigheten, hur övergången mellan föräldrarna kan bli bra för spädbarnet och förslag på schemaplanering för växelvist boende för 1-2 åringar och uppåt. 

Den andra styrkan är dess fokus på vikten av tillit till sin medförälders föräldraskap. Många av de råd Malin lyfter fram är självklarheter för familjerättssekreterare men hon lyckas särskilt sätta ord på barnets behov av två föräldrar som inte ser ned på den andres föräldraskap. 

Boken är lättläst, informativ, ger handfasta råd, har fina illustrationer och ett inkluderande skrivsätt där många föräldrar torde kunna känna igen sig. 

Här kommer ett urval av konkreta råd till föräldrar om att berätta för barnet om separationen och hur parrelationen bäst övergår till ett föräldrateam.

Så berättar ni för barnet

-      Berätta tillsammans, om möjligt. Ni visar då att ni båda finns kvar och kan prata gemensamt. (Malin ger i boken tips om innehållet i samtalet utifrån barnets ålder.)

-      Utgå från barnet. Vad är viktigt för barnet att veta? Vilka förändringar kommer ske som barnet kan undra över?

-      Praktiska förändringar, berätta både det ni vet och det som inte är bestämt än. Beskriv det på ett positivt sätt och försäkra barnet att det får tillgång till båda sina föräldrar (om det blir så).

-      Ha en gemensam linje. Även om separationen inte är ett gemensamt beslut så ska barnen inte lastas med förälderns känslor av besvikelse eller övergivenhet. För barn är det mest väsentligt att föräldrarna fortsätter vara föräldrar, inte vad som hänt i parrelationen. Bekräfta att ni är ledsna och kanske arga på varandra (om det är så) men att ni vet att det kommer bli bättre. 

-      Ta emot känslor och frågor utan att försvara er eller börja prata om något annat.

-      Försäkra barnet om att ni båda älskar det och alltid kommer ta hand om det.

Från parrelation till föräldrateam

-      Neutral, korrekt och trevlig beskriver er kontakt.

-      Försök se din medförälder med ditt barns ögon, vilket samarbete önskar barnet?

-      Behöver du kliva fram eller att släppa taget? Vilka var era föräldraroller innan och hur vill ni ha dem nu?

-      Lyft varandra inför barnen.

-      Olika kommunikationskanaler passar olika typer av kommunikation (mejl, sms, telefon, träffas, appar), anpassa utifrån frågan/behovet och vad ni mår bäst av.

-      Var generösa med information om barnet till varandra, det skapar förtroende.

-      Ha tillit till den andres föräldraskap. Att fantisera om medförälderns möjliga brister suger energi och är inget du kan påverka.

/Malin Carlsson, ledamot i styrelsen

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Grundkurser i samarbetssamtal

3 October, 2021

FSR arrangerar under hösten 2 kurser i samarbetssamtal. Många har efterfrågat nya möjligheter till utbildning i samarbetssamtal. …

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle

2 October, 2021

FSR arrangerar grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 8-10 december 2021. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »