Kallelse till årsmöte

25 januari, 2019

Styrelsen i FSR bjuder härmed in våra medlemmar till årsmöte 2019

Årsmötet kommer att äga rum på konserthuset i Gävle den 28 mars 2019 kl. 13.00 i samband med familjerättsdagarna. Dagordning och årmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan. Eventuella motioner till årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari och skickas per mail till info@sfsr.se

Vi vill också påminna om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2019. Den betalas enklast genom att fylla i formuläret här!