Remissvar

25 januari, 2019

FSR har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkande av utredning om faderskap och föräldraskap, SOU 2018:68. Har du som medlem synpunkter som du vill att styrelsen beaktar i sitt svar? Vi är tacksamma för dina reflektioner. Du har möjlighet att lämna synpunkter till: Info@sfsr.se fram till 10 februari.