Föräldraplan - Utbildningsdag i Åmål 11 april.

18 februari, 2019

Fyrbodals kommunalförbund anordnar en föreläsning med Annika Aspén Franzén riktad till chefer, familjerättssekreterare och familjebehandlare den 11 april 2019.

"Föräldraplan är ett strukturerat hjälpmedel som skyddar barnen när det råder konflikter mellan separerade föräldrar. Metoden skapar struktur i föräldraskapet, gör det enklare för föräldrar att planera och samarbeta; sänker konfliktnivån och främjar tillit. Modellen kan fungera som en mall i samarbetssamtal och minskar risken för att hamna i vårdnadstvist."

Läs mer och anmäl dig här!