Dalslands familjerättsenhet tackar för föreningens ekonomiska bidrag

30 april, 2019

Dalslands familjerättsenhet är en av de kommuner som år 2018 valde att ansöka om föreningens ekonomiska bidrag till samverkan inom sin region. De använde pengarna för en utbildningsdag med årets vinnare av Familjerättspriset, Annika Aspén Franzén. Nedan har de tackat och beskrivit sin dag;

"Den 11 april anordnade Dalslands familjerättsenhet en utbildningsdag med Annika Aspén Franzén. Familjerättssocionomernas riksförening gav ett generöst ekonomiskt bidrag för att på så sätt kunna hålla nere kurskostnaden. 40 personer deltog, alltifrån familjerättare från Helsingborg i söder till Sunne längre norrut. Annika berättade om arbetet med föräldrakoordination och verktyget föräldraplan på ett mycket inspirerande sätt och flera av deltagarna uttryckte efter dagen att de fanns planer på att utveckla ett liknande arbete på hemmaplan. De flesta som arbetar med familjerätt känner troligen emellanåt en stor frustration över att inte kunna stötta de föräldrar som har mycket hög konfliktnivå och som inte kan landa i samarbete runt barnen. Genom att erbjuda dessa föräldrar ett arbete med föräldrakoordinator skulle mycket lidande kunna besparas de barn som far så illa i konflikterna."

Funderar ni på att ansöka om bidrag, läs mer här.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »