Dalslands familjerättsenhet tackar för föreningens ekonomiska bidrag

30 april, 2019

Dalslands familjerättsenhet är en av de kommuner som år 2018 valde att ansöka om föreningens ekonomiska bidrag till samverkan inom sin region. De använde pengarna för en utbildningsdag med årets vinnare av Familjerättspriset, Annika Aspén Franzén. Nedan har de tackat och beskrivit sin dag;

"Den 11 april anordnade Dalslands familjerättsenhet en utbildningsdag med Annika Aspén Franzén. Familjerättssocionomernas riksförening gav ett generöst ekonomiskt bidrag för att på så sätt kunna hålla nere kurskostnaden. 40 personer deltog, alltifrån familjerättare från Helsingborg i söder till Sunne längre norrut. Annika berättade om arbetet med föräldrakoordination och verktyget föräldraplan på ett mycket inspirerande sätt och flera av deltagarna uttryckte efter dagen att de fanns planer på att utveckla ett liknande arbete på hemmaplan. De flesta som arbetar med familjerätt känner troligen emellanåt en stor frustration över att inte kunna stötta de föräldrar som har mycket hög konfliktnivå och som inte kan landa i samarbete runt barnen. Genom att erbjuda dessa föräldrar ett arbete med föräldrakoordinator skulle mycket lidande kunna besparas de barn som far så illa i konflikterna."

Funderar ni på att ansöka om bidrag, läs mer här.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Grundkurser i samarbetssamtal hösten 2020

10 May, 2020

FSR arrangerar nya grundkurser i samarbetssamtal under höstren 2020. Kursledare blir Bernt Wahlsten. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »