Dalslands familjerättsenhet tackar för föreningens ekonomiska bidrag

30 april, 2019

Dalslands familjerättsenhet är en av de kommuner som år 2018 valde att ansöka om föreningens ekonomiska bidrag till samverkan inom sin region. De använde pengarna för en utbildningsdag med årets vinnare av Familjerättspriset, Annika Aspén Franzén. Nedan har de tackat och beskrivit sin dag;

"Den 11 april anordnade Dalslands familjerättsenhet en utbildningsdag med Annika Aspén Franzén. Familjerättssocionomernas riksförening gav ett generöst ekonomiskt bidrag för att på så sätt kunna hålla nere kurskostnaden. 40 personer deltog, alltifrån familjerättare från Helsingborg i söder till Sunne längre norrut. Annika berättade om arbetet med föräldrakoordination och verktyget föräldraplan på ett mycket inspirerande sätt och flera av deltagarna uttryckte efter dagen att de fanns planer på att utveckla ett liknande arbete på hemmaplan. De flesta som arbetar med familjerätt känner troligen emellanåt en stor frustration över att inte kunna stötta de föräldrar som har mycket hög konfliktnivå och som inte kan landa i samarbete runt barnen. Genom att erbjuda dessa föräldrar ett arbete med föräldrakoordinator skulle mycket lidande kunna besparas de barn som far så illa i konflikterna."

Funderar ni på att ansöka om bidrag, läs mer här.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »