Dalslands familjerättsenhet tackar för föreningens ekonomiska bidrag

30 april, 2019

Dalslands familjerättsenhet är en av de kommuner som år 2018 valde att ansöka om föreningens ekonomiska bidrag till samverkan inom sin region. De använde pengarna för en utbildningsdag med årets vinnare av Familjerättspriset, Annika Aspén Franzén. Nedan har de tackat och beskrivit sin dag;

"Den 11 april anordnade Dalslands familjerättsenhet en utbildningsdag med Annika Aspén Franzén. Familjerättssocionomernas riksförening gav ett generöst ekonomiskt bidrag för att på så sätt kunna hålla nere kurskostnaden. 40 personer deltog, alltifrån familjerättare från Helsingborg i söder till Sunne längre norrut. Annika berättade om arbetet med föräldrakoordination och verktyget föräldraplan på ett mycket inspirerande sätt och flera av deltagarna uttryckte efter dagen att de fanns planer på att utveckla ett liknande arbete på hemmaplan. De flesta som arbetar med familjerätt känner troligen emellanåt en stor frustration över att inte kunna stötta de föräldrar som har mycket hög konfliktnivå och som inte kan landa i samarbete runt barnen. Genom att erbjuda dessa föräldrar ett arbete med föräldrakoordinator skulle mycket lidande kunna besparas de barn som far så illa i konflikterna."

Funderar ni på att ansöka om bidrag, läs mer här.