Årsmötet 2019

5 maj, 2019

Den 28 mars höll föreningen sitt årsmöte i samband med Familjerättsdagarna 2019 i Gävle. Som vanligt samlade mötet ett stort intresse och många medlemmar var på plats.

Här följer länk till protokollet och övriga handlingar från årsmötet. Du kan läsa dem under rubriken "Årsmöte".

Där kan Du även se de filmer från föreläsningarna som vi fått tillåtelse att visa. 

Du kan även läsa här om Familjerättspristagaren Annika Aspén Franzén och tidigare pristagare.