Familjerättslig nätverksträff för kommuner i Västerbotten

26 augusti, 2019

FSR:s styrelse beviljade* efter en ansökan ett bidrag till lokalkostnad, lunch och fika för detta årligt återkommande arrangemang som hölls i Lycksele 7 maj och som samlade 21 deltagare från nära nog samtliga kommuner i länet. (*Undertecknad närvarade inte vid beslutet pga jäv)
Å deltagande kommuners vägnar vill jag framföra ett stort tack för bidraget!
Lennart Kvarnström, Skellefteå kommun

Om Du som läser detta är intresserad av att ansöka om bidrag, läs mer här.

Syftet med dessa nätverksträffar är framför allt att stötta de mindre kommunerna i länet i det familjerättsliga arbetet. De förhållandevis stora kommunerna Umeå och Skellefteå alternerar att axla ansvarar för programmet och att leda träffarna som alltid hålls i Lycksele som ligger centralt i länet, vilket minimerar transporterna.

Vi har vissa återkommande inslag vid dessa träffar, som information om FSR och vad man kan få ta del av genom föreningen. Vi delger kortfattat föreläsningar från Familjerättsdagarna och informerar om att man kan ta del av flera i sin helhet på föreningens hemsida. En annan återkommande punkt är en presentationsrunda, där var och en får ta upp ev. förväntningar som finns på dagen och om man har specifika frågor.

Vi för protokoll från dagen för att kunna delge kollegor och för att kunna följa upp föregående års protokoll och deltagarna får lämna en utvärdering av dagen.

Ämnen vi samtalade om under dagen var screening för våld vid enskilda samtal via telefon eller besök innan samarbetssamtal, upplysningar och vikten av planering och samråd vid utredningar där två kommuner är inblandade, riskbedömningar, växelvis boende för små barn och slutligen hur tillgängligt stöd- och vägledande samtal är i våra olika kommuner. Umeå och Skellefteå delade även med sig av arbetssätt/mallar för de olika områdena.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »