Familjerättslig nätverksträff för kommuner i Västerbotten

26 augusti, 2019

FSR:s styrelse beviljade* efter en ansökan ett bidrag till lokalkostnad, lunch och fika för detta årligt återkommande arrangemang som hölls i Lycksele 7 maj och som samlade 21 deltagare från nära nog samtliga kommuner i länet. (*Undertecknad närvarade inte vid beslutet pga jäv)
Å deltagande kommuners vägnar vill jag framföra ett stort tack för bidraget!
Lennart Kvarnström, Skellefteå kommun

Om Du som läser detta är intresserad av att ansöka om bidrag, läs mer här.

Syftet med dessa nätverksträffar är framför allt att stötta de mindre kommunerna i länet i det familjerättsliga arbetet. De förhållandevis stora kommunerna Umeå och Skellefteå alternerar att axla ansvarar för programmet och att leda träffarna som alltid hålls i Lycksele som ligger centralt i länet, vilket minimerar transporterna.

Vi har vissa återkommande inslag vid dessa träffar, som information om FSR och vad man kan få ta del av genom föreningen. Vi delger kortfattat föreläsningar från Familjerättsdagarna och informerar om att man kan ta del av flera i sin helhet på föreningens hemsida. En annan återkommande punkt är en presentationsrunda, där var och en får ta upp ev. förväntningar som finns på dagen och om man har specifika frågor.

Vi för protokoll från dagen för att kunna delge kollegor och för att kunna följa upp föregående års protokoll och deltagarna får lämna en utvärdering av dagen.

Ämnen vi samtalade om under dagen var screening för våld vid enskilda samtal via telefon eller besök innan samarbetssamtal, upplysningar och vikten av planering och samråd vid utredningar där två kommuner är inblandade, riskbedömningar, växelvis boende för små barn och slutligen hur tillgängligt stöd- och vägledande samtal är i våra olika kommuner. Umeå och Skellefteå delade även med sig av arbetssätt/mallar för de olika områdena.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Grundkurser i samarbetssamtal

3 October, 2021

FSR arrangerar under hösten 2 kurser i samarbetssamtal. Många har efterfrågat nya möjligheter till utbildning i samarbetssamtal. …

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle

2 October, 2021

FSR arrangerar grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 8-10 december 2021. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »