Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 september, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter.

Den 18 nov hålls en utbildningsdag om Ett Fredat Rum och Hanna och Theo.

Den 19 nov hålls en utbildningsdag om BIFF - Barn i Föräldrars fokus.

Respektive utbildningsdag har ett tak på 24 deltagare.

Klicka på följande länk för att läsa mer om utbildningsdagarna och för anmälan. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/utbildningar/