Grundkurs i faderskap

10 november, 2019

Grundkurs i faderskapsutredningar

När: 5-7 februari 2020
Var: Elite Academia Uppsala
FSR håller grundkurs i faderskapsutredningar på Elite Academia Uppsala.
Kursledare är Irena Nakevska som är auktoriserad socionom och arbetar som 1:e
socialsekreterare för familjerätt och familjehem i Hörby kommun.
Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med
kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga,
utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar.
Deltagare på den tredje dagen ska också få en fördjupning i handläggningen av mer
komplicerade faderskapsärenden.
Tider: onsdag 5/2 kl 09.30 - 16.30. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, torsdag 6/2
kl 09.00 - 16.30, fredag 7/2 kl 09.00 – 16.00

Kursavgift; 6 500 kr för medlemmar och 8 000:- kr för icke medlemmar. Lunch samt för-
och eftermiddagsfika ingår i priset. Medlemsavgift är 250 kr och betalas till FSR enligt

anvisningarna på www.sfsr.se
FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Academia i Uppsala som kan bokas på tel
018-780 99 00, uppge bokningskod FSR eller faderskapsutredningskurs. Bokningarna
ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Observera
att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR.
Anmäl Dig till kursen här
Sista anmälningsdag är 3 januari 2020. Deltagarantalet är begränsat till 24 platser. Om
kursen är fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via e-post. Anmälan är
bindande.
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom
eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar
arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta
kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får du
omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura. Viktigt: Om du inte får en

bekräftelse via e-post ganska snart efter anmälan har något gått fel. Kolla i din korg för
spam eller s k massutskick om den finns där annars kontakta info@sfsr.se så att vi kan
ordna problemet.
Ur kursinnehållet:
Varför ska faderskapet utredas och fastställas?
Aktuell lagstiftning
Arkivering och delegation
Faderskap i domstol
Faderskap efter assisterad befruktning
Barnets rätt att få reda på sitt genetiska ursprung
Sekretess
Ärenden med utlandsanknytning
EU-medborgare och faderskapsfrågor
Är socialnämnden skyldig till att utreda faderskapet när föräldrarna eller någon av dem saknar
uppehållstillstånd? Vad säger hemvistbegreppet? Ska vi fastställa faderskap samtidigt som det
finns ansökan om uppehållstillstånd?
Hur hanterar vi Skatteverkets underrättelser om ensamkommande barn?
Kan det vara olämpligt att fastställa faderskap och i så fall vid vilka omständigheter?
Att fastställa moderskap. Genomgång av rättslig reglering, socialnämndens ansvar i
moderskapsfrågan, fastställande av moderskap genom dom, felaktig registrering av
moderskap i samband med invandring, rättsfall, mm.
Surrogatmoderskap. Hur är aktuellt rättsläge för barnen? Hur hanterar vi dessa frågor utifrån
aktuell lagstiftning?