Familjerättsdagarna 2020

3 december, 2019

Dagarna hålls på Karlstad CCC och består även i år av enbart föreläsningar i storsal, något som var uppskattat i Gävle. FSR håller även sitt årsmöte under fredagen. Som vanligt bjuder vi på festmiddag.

Deltagaravgiften är 3500 kr för medlemmar i FSR. För övriga deltagare är avgiften 5000 kr. I avgiften ingår fika, lunch och middag.

Anmälan skerhär senast den 21 februari 2020. När du gjort en anmälan får du ett mail med en bekräftelse och en faktura som en bifogad pdf-fil. Fakturan skickas även digitalt och för detta behöver Du ange rätt uppgifter, kolla med ekonomiansvarig. Glöm inte att ange att du är medlem i FSR för att få medlemsrabatt på konferensavgiften. Var noga med att ange rätt e-postadress. Ange även namn på din kommun eller arbetsgivare. Kontakta oss om du inte fått ditt bekräftelsemail inom ett dygn. Kolla även din inkorg för spam eller s k massutskick.

Du betalar din medlemsavgift för 2020 här 

Föreläsare

12 mars 

Johanna Schiratzki - Barnkonventionen som svensk lag. Vad betyder det för familjerättssocionomers arbete? - Johanna Schiratzki är professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon har tidigare varit professor i barnrätt vid Linköpings universitet och professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse rör svensk och internationell barn- och välfärdsrätt med fokus på barnets bästa. Hon medverkar i statliga utredningar och ingår i Försäkringskassans vetenskapliga råd samt Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd. Johanna är författare till bl.a. Barnrättens grunder (2019), Föräldraansvar i välfärdsrättten (2013), Mamma och pappa inför rätta (2008), Rättvist underhåll till barn (2005) och Muslimsk familjerätt (2002).

MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  - Anna Axelsson, Ulrica Renström, Cecilia Granberg berättar om myndighetens arbete, informerar om aktuella regeringsuppdrag och delar med sig av några intressanta siffror från den officiella statistiken.

Justine van Lawick - No kids in the middle - Justine van Lawick från Holland är psykolog och familjeterapeut och föreläser om sitt projekt No kids in the middle som innebär parallella föräldra- och barngrupper där även nya partners, mor- och farföräldrar, vänner, skola och professionella kring barnen kan bli inbjudna. Justine beskriver att föräldrar i hög konflikt ofta demoniserar varandra och lever i sin egen sanning. Projektet syftar därför till att uppmana föräldrarna att hjälpa varandra att lämna de destruktiva monologerna, att komma till dialog, och att förlåta sig själva och den andra. Samtidigt får barnen i barngrupp stärkas i sin motståndskraft. Barnen delar med sig av sina erfarenheter med varandra och får genom konstnärliga uttryck visa hur det är att vara barn till skilda föräldrar. De får presentera sina skapelser inför föräldrarna i en rituell session där föräldrar samtidigt uppmanas att presentera sina förhoppningar inför framtiden för sina barn. Videoklipp kommer att vara en del av presentationen.

OBS: Föreläsningen hålls på engelska.

13 mars

Gert Martin Hald och Søren Sander - Presentation av ett evidensbaserade digitalt instrument som sedan 2019 blev obligatoriskt för alla danska föräldrar som ansöker om skilsmässa Gert Martin Hald är psykolog, forskare, docent och avdelningsledare vid Köpenhamns universitet och Søren Sander är psykolog och forskare. Tillsammans presenterar de Cooperation After Divorce (CAD) som är utvecklat av forskare från Köpenhamns universitet. I samarbete med det danska socialdepartementet och familjerätten testades interventionen i en treårig randomiserad kontrollerad studie (RCT), vilken visade signifikanta förbättringar på ett antal hälsorelaterade faktorer. 

OBS: Föreläsningen hålls på engelska.

Åsa Källström - Vad innebär våld från familjens olika medlemmar för barn? Hur ny svensk forskning möjliggör en differentierad förståelse I denna föreläsning berättar Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet, utifrån den senaste forskningen i Sverige om hur olika former av våld och kränkningar inom familjen hänger ihop och vilka specifika risker våld och kränkningar från olika familjemedlemmar innebär. Föreläsningen berör frågor som: Vilken betydelse har det för barn om det är mamma, pappa eller båda som utövar våld och kränkningar? Hur kan vi förstå skillnaderna i hur våld i familjen drabbar flickor och pojkar? Vad innebär syskonvåld för barn? Vilken betydelse har barns olika förståelser av våld i utredningsarbete?

Dag Ö Nordanger - Hur trauma och andra belastningar i uppväxten stör barns utveckling Dag Ö Nordanger är psykologspecialist på RTVS (De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) och professor vid Oslo Metropolitan University. Han har varit central i Norge för förståelsen av utsatta barns perspektiv, och är författare till boken "Utvecklingstraumer". Hans fokus idag är hur erfarenheter av omsorg på gott och ont präglar barns hjärnutveckling och funktion. I denna föreläsning presenterar han kunskap om hjärnan och barns neurobiologiska utveckling. Han förklarar drivkrafterna för en god utveckling och hur trauma och andra belastningar i uppväxten stör den utvecklingen. Toleransfönstermodellen och barns behov av regleringsstöd är centralt i hans perspektiv. Nordanger vill visa hur man kan förstå barns utåtagerande beteende och beskriva hur man kan möta dem mest konstruktivt.

OBS: Föreläsningen hålls på norska.

 

Allmänna upplysningar: Den som tar med väska till konferensen bör märka den tydligt eftersom det kan komma att bli många väskor som förvaras på liten plats.

OBS: Den som önskar allergikost eller specialkost motiverat av religiösa skäl kan ange det under rubriken specialkost. Arrangören kan förstås även tillmötesgå önskemål om specialkost i form av vegetarisk kost.

 

Hotell Familjerättsdagarna 2020

Program Familjerättsdagarna 2020

 

Anmäl dig här! 

 

Anmälan är bindande. Vi gör inga återbetalningar vid återbud, men ni är välkomna att skicka annan deltagare om någon blir sjuk. 

Force majeure: strejk, lockout, elsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa evenemanget utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.  

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »