Information om deltagarförteckning för Familjerättsdagarna

27 januari, 2020

Som tidigare kommer vi att sammanställa en deltagarförteckning på alla som anmäler sig till Familjerättsdagarna och listan kommer att finnas tillgänglig via inloggning på föreningens hemsida. De fåtal som deltar på konferensen utan att vara medlemmar kommer att få deltagarlistan skickad till sig via mejl. Förutom att det kan vara intressant att ta del av vilka som anmält sig till årskonferensen, fungerar deltagarlistan även som röstlängd vid föreningens årsmöte som hålls i samband med konferensen. Om man av olika anledningar inte vill förekomma på denna lista behöver man lämna besked om detta och lämpligast sker det via ett mejl till info@sfsr.se 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »