Information om deltagarförteckning för Familjerättsdagarna

27 januari, 2020

Som tidigare kommer vi att sammanställa en deltagarförteckning på alla som anmäler sig till Familjerättsdagarna och listan kommer att finnas tillgänglig via inloggning på föreningens hemsida. De fåtal som deltar på konferensen utan att vara medlemmar kommer att få deltagarlistan skickad till sig via mejl. Förutom att det kan vara intressant att ta del av vilka som anmält sig till årskonferensen, fungerar deltagarlistan även som röstlängd vid föreningens årsmöte som hålls i samband med konferensen. Om man av olika anledningar inte vill förekomma på denna lista behöver man lämna besked om detta och lämpligast sker det via ett mejl till info@sfsr.se