Info från FSR:s webmaster

31 januari, 2020

Jag skulle vilja informera om några saker, som kan vara värdefulla för vissa men som är väl kända av andra.

På vår hemsida kan man anmäla sitt medlemskap i FSR genom att klicka på Bli medlem och man kan också registrera ett konto på vår webbsida genom att klicka på Registrera konto. Det går att registrera ett konto på webben utan att vara medlem men kontot kommer då att vara inaktivt till dess att man anmält sitt medlemskap i föreningen.

Om man är medlem och registrerat ett konto på webben får man ett mejl med en notifiering så fort något nytt publiceras på hemsida. Om man ändå inte får dessa notifieringar, kan det bero på att den server man är uppkopplad mot stoppar mejlet eller att det hamnar i ett spamfilter. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att byta ut den mejladress som man registrerat sitt konto på från sin arbetsmejl till sin privata mejladress. Detta gör man genom att klicka på Min profil som finns längst upp i högra hörnet på hemsidan. Genom att klicka där kan man redigera sina uppgifter bl.a. sin mejladress.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Tips om Barnafrids Basprogram om Våld mot barn

7 October, 2020

Barnafrid har skapat en digital basutbildning som ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »