Familjerättsdagarna 2020 - Tack

17 mars, 2020

Styrelsen för FSR vill härmed tacka alla deltagare på Familjerättsdagarna, både de som var på plats och de som deltog via webben. Vi är medvetna om att konfernsen hölls i sista sekunden och att det kan ha skapat en del problem och osäkerhet. Samtidigt gjorde styrelsen det bästa av situationen och tillsammans med Er deltagare så upplever ändå styrelsen konferensen som lyckad utifrån förutsättningarna och det rådande läget. Styrelsen gjorde allt vi kunde för att följa de rekommendationer som gavs både före och under konferensen.

Vi kommer att lägga ut på hemsidan allt det material från föreläsarna  som vi får lägga ut så snart vi kan.

Vi påminner också de som ännu inte fyllt i sin utvärdering att göra det så snart som möjligt. Idéer till kommande familjerättsdagar är alltid välkomna året runt.

Eftersom konferensen genomfördes enligt plan och då alla som avstod konferensen meddelade detta mycket sent kommer FSR inte att kunna betala tillbaka någon avgift till de som var frånvarande eller som deltog via webben. All mat och allting annat var beställt och måste därför betalas även om det inte kom alla till del. Vi ber om förståelse för detta.

 

Väl mött på Familjerättsdagarna 2021 i Norrköping som vi verkligen hoppas kan ske enligt planerna och att så många som möjligt kan komma.

Till sist vill styrelsen gratulera Marianne Gabrielsson som tilldelades Familjerättspriset 2020 och tacka Lennart Kvarnström som avgick från styrelsen på årsmötet efter ett antal års väl utfört arbete.

Styrelsen för FSR

 

 

 

 

 

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Tips om Barnafrids Basprogram om Våld mot barn

7 October, 2020

Barnafrid har skapat en digital basutbildning som ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »