Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 juli, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. Guiden är nu på remiss och ännu inte publicerad på MFOF's hemsida. Läs utkastet till Guiden här.

Se FSR's remissvar (som inloggad medlem) här.