Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 september, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter föräldrarnas separation. Föreläsningen kommer att sändas den 15e oktober 2020 från Elite Marina Tower i Stockholm med föreläsaren Michael Saini på länk. Föreläsningen hålls på engelska. Deltagande kan ske via länk eller genom att delta på plats. Medlemmar i styrelsen finns på plats på Elite Marina Tower med inhyrd teknisk support för bästa webbsändning samt för att inhämta frågor från medlemmar och ha kommunikation med föreläsaren. Föreläsningssalen har utrymme för 100 personer, vi tillåter 50 personer på plats med gott om utrymme.
 
Föreläsare: Michael A. Saini, PhD, MSW, RSW från Toronto, Kanada
 
Kostnaden är 200 kronor för medlemmar och 1700 kronor för icke medlemmar. Det låga priset för medlemmar beror på att dagen finanserias av föreningens föregående års ekonomiska överskott samt att föreningen har beviljats ett stipendium från CSA (Centralförbundet för Social arbete). Lunch och fika är inkluderat för deltagare på plats.
 
För att lyssna på föreläsningen i stor sal på Marina Tower i Nacka, anmäl Dig här. Kom ihåg att ange om Du vill ha specialkost eftersom för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.
 
För att lyssna på föreläsningen via länk, anmäl dig här.
 
Läs mer om föreläsningen, föreläsaren samt praktiska frågor om deltagande här.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »