Tips om Barnafrids Basprogram om Våld mot barn

7 oktober, 2020

Barnafrid har skapat en digital basutbildning som ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp, läs mer här.