FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 oktober, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. Du som medlem kan kontakta styrelsen om du har synpunkter att bidra med.

SOU 2020:47 Hållbar Socialtjänst - En ny socialtjänslag, läs den här.

Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål, läs den här.

Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, läs den här.