FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 oktober, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. Du som medlem kan kontakta styrelsen om du har synpunkter att bidra med.

SOU 2020:47 Hållbar Socialtjänst - En ny socialtjänslag, läs den här.

Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål, läs den här.

Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, läs den här.

 

 

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Höstens kurser

24 September, 2021

Nu är det åter möjligt att hålla grundkurser, och FSR planerar att under hösten 2021 genomföra kurser i samarbetssamtal, fader/föräldraskap och vårdnadsutredningar. Så snart all planering är klar kommer inbjudningar med plats och datum till respektive kurs publiceras på hemsidan.

MFOF publicerar nya föreskrifter och allmänna råd om faderskap och föräldraskap

10 September, 2021

MFoF har publicerat nya föreskrifter och allmänna råd gällande faderskap och föräldraskap. …

AFCC's digitala konferens 2021- Tips och inspirationsspridning

26 August, 2021

AFCC (Association of family and conciliation courts) är en tvärvetenskaplig och internationell förening av yrkesverksamma som arbetar med att finna lösningar i familjekonflikter. …

AFCC's digitala konferens 2021 - Tips och informationsspridning

26 August, 2021

AFCC (Association of family and conciliation courts) är en tvärvetenskaplig och internationell förening av yrkesverksamma som arbetar med att finna lösningar i familjekonflikter. …

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Nyhetsarkiv »