Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 november, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16)

 

Se FSR's remissvar (som inloggad medlem) här.