MFOF publicerar nya föreskrifter och allmänna råd om faderskap och föräldraskap

10 september, 2021

MFoF har publicerat nya föreskrifter och allmänna råd gällande faderskap och föräldraskap. I samband med detta publiceras även en ny handbok - Att utreda och fastställa faderskap och föräldraskap. Nya kapitel i boken behandlar bland annat hemvistbedömning, utredning av föräldraskap och utredning vid surrogatarrangemang.

 

Läs mer via länken här.