Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 oktober, 2021

I grundkursen Fader- och föräldraskapsutredningar går Irena Nakevska under tre dagar igenom allt det man bör känna till när man handlägger faderskap och föräldraskap. Irena Nakevska har uppdaterat sitt utbildningsmaterial och hon tar under kursdagarna upp de ändringar som genomförts och som är på gång i dokument och lagstiftning.

Kursen tar upp allt från aktuell lagstiftning, socialnämndens skyldighet till hur en utredning bör genomföras. Utbildningen tar även upp om hur man handlägger när utredningen är av mer komplicerad karaktär t ex när modern inte medverkar i utredningen, det finns tveksamheter i faderskapsfrågan, flera män är aktuella i utredningen, när fader- eller föräldraskapet ifrågasätts och när fader- och föräldraskap handläggs i domstol. I kursen hanteras frågor om fader- och föräldraskap vid assisterad befruktning, moderskap, surrogatmoderskap, ärenden med utlandsanknytning samt barnets rätt att söka sitt ursprung.  

Kursen hålls under heldagar på Hotel Riverton i Göteborg 1-3 december. Avgift för hela kursen är 6 500 kr för medlemmar eller 8 000 kr för icke medlemmar. Medlemsavgift är 250 kr och betalas till FSR enligt anvisningarna på www.sfsr.se

Deltagarantalet är begränsat till 24 platser. Om kursen är fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via e-post. Anmälan är bindande. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften, dock ej hotellrum. 

Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 

Till anmälan: https://dinkurs.se/75967,

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Grundkurser i samarbetssamtal

3 October, 2021

FSR arrangerar under hösten 2 kurser i samarbetssamtal. Många har efterfrågat nya möjligheter till utbildning i samarbetssamtal. …

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle

2 October, 2021

FSR arrangerar grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 8-10 december 2021. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »