Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 oktober, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om detta. Föreläsare kommer att vara vår uppskattade kursledare för grundkursen i faderskapsfrågor, Irena Nakevska.

Föreläsningen ges digitalt mellan klockan 8:15-12:00 med rast mellan 9:30-10:00 onsdagen den 24e november.

Kostnaden kommer att vara 200 kronor per medlem. Inbjudan och anmälan i sin helhet kommer snart.

/Styrelsen