Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 oktober, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till rättssäkra samtal". Nedan finns inbjudan till seminariet samt vad föreningen, via ordförande Malin Carlsson, kommer att lyfta fram under sina 10 minuter med rubriken "Barnsamtalens komplexitet - Barn ska göras delaktiga i beslut som rör dem, men inte ansvariga för vuxnas konflikter. Förslag till bättre förutsättningar för oss utredare att bedöma barns bästa inom familjerättsliga tvister".

Inbjudan till seminarium

Föreningens presentation