Styrelsen uppmuntrar till regionala initiativ till samverkan och utbildning

16 november, 2021

Styrelsen vill påminna medlemmarna om möjligheten att ansöka om ekonomiskt bidrag till regionala initiativ till samverkan och utbildning, läs om förutsättningarna här. Ansökningar behandlas i slutet av januari och i mitten av september.
 
Vilka nätverk för familjerättslig samverkan finns runt om i landet? Styrelsen vill uppmärksamma medlemmar som inte har ett nätverk att ansluta till befintliga eller skapa ett nytt. För att kartlägga dem som finns ber vi er inkomma med information om dessa till mail info@sfsr.se så sammanställer vi en lista på vår hemsida!