MFOF lanserar kunskapsportal för barnkonventionen

21 november, 2021

Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det ställer nya krav på oss som arbetar med barn. På uppdrag från regeringen har MFoF  samlat viktig information om barnkonventionen, med särskilt fokus på dess fyra grundprinciper. Materialet är i synnerhet framtaget för dig som arbetar med familjerätt och familjerådgivning.

Du hittar kunskapsportalen här.