Medlemskap och Familjerättsdagar - nya rutiner

21 november, 2021

Styrelsen jobbar för fullt med att färdigställa inbjudan till familjerättsdagarna 2022. I samband med att programmet och inbjudan kommer ut kommer det även att vara möjligt att anmäla medlemskap i FSR för kalenderåret 2022.


I ditt medlemskap ingår tillgång till vår hemsida, sfsr.se. Från och med 2022 har vi underlättat så att du inte behöver skapa ett konto på hemsidan. Detta sköts per automatik när du anmäler ditt medlemskap och betalar det.

Har du redan registrerat ett konto förlängs giltighetstiden för det under medlemssåret 2022. Har du inte redan registrerat ett konto får du efter att du anmält ditt medlemskap inloggningsuppgifter till hemsidan. För att detta ska fungera måste du använda samma mailadress när du anmäler ditt medlemskap som när du loggar in på hemsidan.


Har du sedan tidigare ett konto på hemsidan och anmäler medlemskap med en annan mailadress kommer åtkomsten till det kontot att avslutas.

Observera att medlemskapet för 2022 gäller för kalenderåret. Om du nyligen anmält dig som medlem i FSR behöver du göra en ny anmälan på den nya länken om du vill att medlemskapet ska gälla för nästa år.