Samarbete med utbildningsarrangörer

19 november, 2010

FSR har sedan 2009 inlett ett avgränsat samarbete med andra utbildningsarrangörer. Eftersom detta är nytt i föreningen vill vi i styrelsen ge er bakgrunden och möjlighet att komma med synpunkter. Under senare år har några privata utbildningsföretag börjat bedriva utbildning riktad mot familjerättssocionomer. Genom att samverka med dem har FSR möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt, så att inte arrangemangen kolliderar med våra egna eller har samma innehåll. Samarbetet ger också medlemmarna rabatt. Den första utbildningen gavs av IQPC och samlade olika professioner som arbetar kring vårdnadstvister. Där fick FSRs medlemmar 20% rabatt. Under december 2010 ger Conductive en utbildning, Forum för familjerättssekreterare, där FSRs medlemmar ges närmare 50% rabatt. 

Målet är att medlemmar ska erbjudas många olika möjligheter till utbildning inom det familjerättsliga området.  Via samarbetet får också FSR tillgång till webbenkäter om utbildningsbehov för familjerättssocionomer, som vi använder för att göra våra egna utbildningar så relevanta som möjligt. Vi informerar på hemsidan och i medlemsutskick om de utbildningar där FSR deltar i planeringen. FSR ansvarar inte för innehållet som helhet i dessa utbildningar,  det gör utbildningsarrangörerna. Varken förening eller styrelse får någon form av ersättning för medverkan vid utbildningarna. Har ni frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com.

FSRs styrelse

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »