Samarbete med utbildningsarrangörer

19 november, 2010

FSR har sedan 2009 inlett ett avgränsat samarbete med andra utbildningsarrangörer. Eftersom detta är nytt i föreningen vill vi i styrelsen ge er bakgrunden och möjlighet att komma med synpunkter. Under senare år har några privata utbildningsföretag börjat bedriva utbildning riktad mot familjerättssocionomer. Genom att samverka med dem har FSR möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt, så att inte arrangemangen kolliderar med våra egna eller har samma innehåll. Samarbetet ger också medlemmarna rabatt. Den första utbildningen gavs av IQPC och samlade olika professioner som arbetar kring vårdnadstvister. Där fick FSRs medlemmar 20% rabatt. Under december 2010 ger Conductive en utbildning, Forum för familjerättssekreterare, där FSRs medlemmar ges närmare 50% rabatt. 

Målet är att medlemmar ska erbjudas många olika möjligheter till utbildning inom det familjerättsliga området.  Via samarbetet får också FSR tillgång till webbenkäter om utbildningsbehov för familjerättssocionomer, som vi använder för att göra våra egna utbildningar så relevanta som möjligt. Vi informerar på hemsidan och i medlemsutskick om de utbildningar där FSR deltar i planeringen. FSR ansvarar inte för innehållet som helhet i dessa utbildningar,  det gör utbildningsarrangörerna. Varken förening eller styrelse får någon form av ersättning för medverkan vid utbildningarna. Har ni frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com.

FSRs styrelse

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »