Samarbete med utbildningsarrangörer

19 november, 2010

FSR har sedan 2009 inlett ett avgränsat samarbete med andra utbildningsarrangörer. Eftersom detta är nytt i föreningen vill vi i styrelsen ge er bakgrunden och möjlighet att komma med synpunkter. Under senare år har några privata utbildningsföretag börjat bedriva utbildning riktad mot familjerättssocionomer. Genom att samverka med dem har FSR möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt, så att inte arrangemangen kolliderar med våra egna eller har samma innehåll. Samarbetet ger också medlemmarna rabatt. Den första utbildningen gavs av IQPC och samlade olika professioner som arbetar kring vårdnadstvister. Där fick FSRs medlemmar 20% rabatt. Under december 2010 ger Conductive en utbildning, Forum för familjerättssekreterare, där FSRs medlemmar ges närmare 50% rabatt. 

Målet är att medlemmar ska erbjudas många olika möjligheter till utbildning inom det familjerättsliga området.  Via samarbetet får också FSR tillgång till webbenkäter om utbildningsbehov för familjerättssocionomer, som vi använder för att göra våra egna utbildningar så relevanta som möjligt. Vi informerar på hemsidan och i medlemsutskick om de utbildningar där FSR deltar i planeringen. FSR ansvarar inte för innehållet som helhet i dessa utbildningar,  det gör utbildningsarrangörerna. Varken förening eller styrelse får någon form av ersättning för medverkan vid utbildningarna. Har ni frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com.

FSRs styrelse

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »