Socialtjänstens samtal med barn

30 november, 2010

Nu är tvådagarskonferensen om barnsamtal sökbar! Ni når den genom att gå in på Allmänna barnhusets hemsida www.allmannabarnhuset.se. Kursen ges i Stockholm 17-18/2 och kostar 2300 kr. Kursen är planerad för att passa såväl familjerättssocionomer som socialtjänstens övriga personal inom området barn och unga. Tipsa gärna kollegor!