Kallelse till FSR:S årsmöte

12 januari, 2011

 

Kallar till årsmöte fredagen den 23 mars kl 11.00

På Hotel Marina Tower, Stockholm

Dagordningen innehåller de sedvanliga punkterna för årsmötet.