Justering av stadgeändringsförslag

25 februari, 2011

Som tidigare meddelats föreslås årsmötet besluta om en ändring av FSRs stadgar. Förslaget till stadgeändring har justerats något efter synpunkter från medlemmar. Justeringarna är kursiverade så att det tydligt ska framgå vilka dessa är.

Styrelsen

Se länk