Samarbetssamtalsutbildning på Ersta

21 mars, 2011

Ersta Sköndals högskola kommer även under läsåret ht 2011 - vt 2012 att
anordna den 15-poängskurs i samarbetssamtal som startade hösten 2009.
Om underlag finnes kommer kursen att gå både i Stockholm och Göteborg.
Om det bara finns underlag för en kurs, kommer denna att gå på Ersta i
Stockholm. Sista anmälningsdag är 16/5 2011.
Mera kursinformation, samt anmälningshandlingar, finns här:

http://www.esh.se/hoegskolan-i-samhaellet/uppdragsutbildning/samarbetssamtal.html