Brev från ordförande Jan Nyberg

25 mars, 2011

Hej

Jag heter Jan Nyberg och blev i fredags vald till ordförande i styrelsen för FSR. Jag har varit familjerättare i Falun i 20 år och jag har varit medlem i FSR sedan föreningen startades i mars 1996. Det är nästan på dagen 15 år sedan.

När föreningen startades var familjerätten i Falun nästan på väg att upplösas. Vi var hårt trängda i en omorganisation och dessutom ändrades lagstiftningen gällande de uppgifter som vi skulle ha. Socialtjänstens ansvar för underhållsavtal försvann 1997 vilket jag som en an de få fortfarande beklagar. Det var därför en fantastisk händelse att föreningen startades och det blev ett ljus i mörkret.

År 1999 blev jag invald i styrelsen för FSR. Efter något år som ledamot blev jag utsedd till kassör en post som jag behöll fram till att jag slutade min första period i samband med familjerättsdagarna 2010.

Min tid i styrelsen var roliga, intressanta och utmanande år. Även om det var mycket arbete så gick det mesta lätt och utan problem. Föreningen har sedan starten 1996 genomgått en enorm utveckling mycket tack vare det stora intresse och engagemang som medlemmarna visat. I dag har föreningen över 550 medlemmar och en omsättning på c:a 2 miljoner kronor.

Under de senaste åren har styrelsen lagt ned ett stort arbete för att höja kunskapsnivån och tillföra medlemmarna information om aktuell internationell forskning. Genom en internationell utblick och deltagande på konferenser har medlemmarna tillförts mycket kunskap. Föreningens kurser har förbättrats och kvalitetssäkrats på ett bättre sätt än tidigare.

Den nya styrelsen innehåller bl a tre nya ledamöter och jag själv som alla är nya på sina positioner. Jag vill därför be Er att tona ned Era förväntningar på oss intill vidare. Vi kommer att behöva växla ned och samla ihop oss för att längre fram kanske kunna höja farten igen.

Våra mål blir i första hand att försöka få basverksamheten att fungera. Vi skall se till att planera och genomföra föreningens grundkurser och familjerättsdagarna 2012 samt t ex besvara remisser och hålla hemsidan uppdaterad. Gå gärna till vår hemsida ibland www.sfsr.se och logga in så kan Du se det senaste. Tankar, idéer och synpunkter t ex inför familjerättsdagarna 2012 är alltid välkomna på e-post via föreningens hemsida.

 

Vi i den nya styrelsen är: Jan Nyberg Falun, Björn Järnesjö Kalmar, Karin Fredholm Uppsala, Bo Stenkilsson Karlskrona, Malin Carlsson Östersund, Anna-Lena Liif Norrköping och Jeanette Mudfaj Mölndal.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Grundkurser i samarbetssamtal

3 October, 2021

FSR arrangerar under hösten 2 kurser i samarbetssamtal. Många har efterfrågat nya möjligheter till utbildning i samarbetssamtal. …

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle

2 October, 2021

FSR arrangerar grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 8-10 december 2021. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »