Familjerättsdagarna 2012

10 maj, 2011

Styrelsen har påbörjat planeringen för familjerättsdagarna 2012 och hoppas att intresset blir lika stort som vid årets dagar.

Under de senaste åren har familjerättsdagarna genomförts med hjälp av den lokala familjerättsgruppen som deltagit i arrangörsarbetet. I Malmö var familjerättsgrupperna i Malmö, Helsingborg och Lund med och arrangerade. Av egen erfarenhet kan jag säga att de kan vara både roligt och stimulerande för arbetsgruppen att vara med och anordna familjerättsdagarna. Vi i Falun var arrangörer 2010.

Vi är fortfarande intresserade av att höra om någon arbetsgrupp blev inspirerade att vara med och anordna familjerättsdagarna 2012? Hör gärna av Er snarast möjligt.

Tacksamma för svar senast den 20 maj. Styrelsen kommer vid möte 23-24 maj att ta ställning till var familjerättsdagarna 2012 skall arrangeras. mailto:jannetrack@yahoo.se

 

För styrelsen i FSR 

Jan Nyberg
ordförande

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »