Familjerättsdagarna 2012

10 maj, 2011

Styrelsen har påbörjat planeringen för familjerättsdagarna 2012 och hoppas att intresset blir lika stort som vid årets dagar.

Under de senaste åren har familjerättsdagarna genomförts med hjälp av den lokala familjerättsgruppen som deltagit i arrangörsarbetet. I Malmö var familjerättsgrupperna i Malmö, Helsingborg och Lund med och arrangerade. Av egen erfarenhet kan jag säga att de kan vara både roligt och stimulerande för arbetsgruppen att vara med och anordna familjerättsdagarna. Vi i Falun var arrangörer 2010.

Vi är fortfarande intresserade av att höra om någon arbetsgrupp blev inspirerade att vara med och anordna familjerättsdagarna 2012? Hör gärna av Er snarast möjligt.

Tacksamma för svar senast den 20 maj. Styrelsen kommer vid möte 23-24 maj att ta ställning till var familjerättsdagarna 2012 skall arrangeras. mailto:jannetrack@yahoo.se

 

För styrelsen i FSR 

Jan Nyberg
ordförande

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »