Familjerättsdagarna 2012

10 maj, 2011

Styrelsen har påbörjat planeringen för familjerättsdagarna 2012 och hoppas att intresset blir lika stort som vid årets dagar.

Under de senaste åren har familjerättsdagarna genomförts med hjälp av den lokala familjerättsgruppen som deltagit i arrangörsarbetet. I Malmö var familjerättsgrupperna i Malmö, Helsingborg och Lund med och arrangerade. Av egen erfarenhet kan jag säga att de kan vara både roligt och stimulerande för arbetsgruppen att vara med och anordna familjerättsdagarna. Vi i Falun var arrangörer 2010.

Vi är fortfarande intresserade av att höra om någon arbetsgrupp blev inspirerade att vara med och anordna familjerättsdagarna 2012? Hör gärna av Er snarast möjligt.

Tacksamma för svar senast den 20 maj. Styrelsen kommer vid möte 23-24 maj att ta ställning till var familjerättsdagarna 2012 skall arrangeras. mailto:jannetrack@yahoo.se

 

För styrelsen i FSR 

Jan Nyberg
ordförande

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »