Slutrapport/Barn i svåra vårdnadsstrider

14 juni, 2011

För de som inte uppmärksammat detta så har projektledare Marianne Gabrielsson skrivit en slutrapport om projektet ”Barn i svåra vårdnadsstrider” vid socialtjänsten i Hägersten Liljeholmen sdf i Stockholm. Som Ni kanske minns var Marianne med på familjerättsdagarna i Falun 2010 och berättade om projektet.

Här kommer en länk där rapporten kan läsas.

http://insyn.stockholm.se/Hagerstenliljeholmen/document/2011-04-14/Dagordning/5/5%20Tjutbilaga%20Slutrapport%20Barn%20i%20sv%C3%A5ra%20v%C3%A5rdnadsstrider.pdf

Frågor kan ställas till marianne.gabrielsson@stockholm.se.

Den som vill spara ned rapporten till sin dator klickar på ”arkiv/spara sida som” och får då möjlighet ett spara ned den på datorn.

Jan Nyberg

ordförande