SOU 2011:51 ”Fortsatt föräldrar”.

5 oktober, 2011

Styrelsen för FSR skall senast den 31 oktober lämna yttrande gällande SOU 2011:51 ”Fortsatt föräldrar”. Den innehåller ett antal förslag gällande ekonomi och försörjning av barn som skall minska konflikterna mellan separerade föräldrar och förbättra barnens situation. Några förslag är speciellt intressanta för oss familjerättare. Vi vill gärna veta Dina synpunkter på några förslag. Skicka oss gärna kommentarer till nedanstående men försök att vara kortfattad det kan bli mycket att läsa för en redan decimerad styrelse. Synpunkter är välkomna helst före 20111015 till info@sfsr.se.

Klicka här

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »