SOU 2011:51 ”Fortsatt föräldrar”.

5 oktober, 2011

Styrelsen för FSR skall senast den 31 oktober lämna yttrande gällande SOU 2011:51 ”Fortsatt föräldrar”. Den innehåller ett antal förslag gällande ekonomi och försörjning av barn som skall minska konflikterna mellan separerade föräldrar och förbättra barnens situation. Några förslag är speciellt intressanta för oss familjerättare. Vi vill gärna veta Dina synpunkter på några förslag. Skicka oss gärna kommentarer till nedanstående men försök att vara kortfattad det kan bli mycket att läsa för en redan decimerad styrelse. Synpunkter är välkomna helst före 20111015 till info@sfsr.se.

Klicka här