Ny grundkurs i Socialtjänstens familjerättsliga frågor

14 november, 2011

Nu finns en ny grundkurs i Socialtjänstens familjerättsliga frågor att söka på hemsidan.
Se under fliken  "På gång".

Hälsningar
Styrelsen