Anmälan och adress

12 december, 2011

Hej alla medlemmar

Tack för alla anmälningar till våra kommande evenemang f n Familjerättsdagarna 2012 och Grundkurs i familjerätt.

Jag vill dock understryka följande. När Du gör en anmälan måste Du som vill ha fakturan ställd till en speciell faktureringsadress ange denna som Din adress i anmälan. Den faktura som automatiskt sänds till Dig samman med bekräftelse direkt efter att anmälan är bekräftad av Dig ställs till den adress Du anger i anmälan.

Var noga med att ange rätt e-post adress för dit sänds bekräftelse med faktura och all information om evenemanget.

Tack och väl mött på våra evenemang.

Styrelsen för FSR

ordförande Jan Nyberg

info@sfsr.se