Anmälan och adress

12 december, 2011

Hej alla medlemmar

Tack för alla anmälningar till våra kommande evenemang f n Familjerättsdagarna 2012 och Grundkurs i familjerätt.

Jag vill dock understryka följande. När Du gör en anmälan måste Du som vill ha fakturan ställd till en speciell faktureringsadress ange denna som Din adress i anmälan. Den faktura som automatiskt sänds till Dig samman med bekräftelse direkt efter att anmälan är bekräftad av Dig ställs till den adress Du anger i anmälan.

Var noga med att ange rätt e-post adress för dit sänds bekräftelse med faktura och all information om evenemanget.

Tack och väl mött på våra evenemang.

Styrelsen för FSR

ordförande Jan Nyberg

info@sfsr.se

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »