Anmälan och adress

12 december, 2011

Hej alla medlemmar

Tack för alla anmälningar till våra kommande evenemang f n Familjerättsdagarna 2012 och Grundkurs i familjerätt.

Jag vill dock understryka följande. När Du gör en anmälan måste Du som vill ha fakturan ställd till en speciell faktureringsadress ange denna som Din adress i anmälan. Den faktura som automatiskt sänds till Dig samman med bekräftelse direkt efter att anmälan är bekräftad av Dig ställs till den adress Du anger i anmälan.

Var noga med att ange rätt e-post adress för dit sänds bekräftelse med faktura och all information om evenemanget.

Tack och väl mött på våra evenemang.

Styrelsen för FSR

ordförande Jan Nyberg

info@sfsr.se

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »