Medlemskap i FSR

20 december, 2011

Hej alla kolleger i Sverige

Jag ser med en glädje att många väljer att fortsätta vara medlemmar i FSR under 2012. Flera inbetalningar börjar komma in på FSR.s plusgirokonta. Var noga med att skriva ut vilka personer de berör när ni betalar in medlemsavgiften för att underlätta för oss när vi skall förlänga medlemstiden på hemsidan. Jag ser att några inte har registrerat sig på FSR.s hemsida vilket inte görs automatiskt samtidigt som men betalar in medlemsavgiften. För att vi skall få en så komplett medlemsregister som möjligt hoppas jag att ni kan påpeka detta för era kollegor att de skall gå in och registrera sig. 

 Jag vill även passa på att önska alla en God Jul och Gott nytt år.

Hälsningar

Björn Järnesjö
medlemsansvarig i FSR

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »