Medlemskap i FSR

20 december, 2011

Hej alla kolleger i Sverige

Jag ser med en glädje att många väljer att fortsätta vara medlemmar i FSR under 2012. Flera inbetalningar börjar komma in på FSR.s plusgirokonta. Var noga med att skriva ut vilka personer de berör när ni betalar in medlemsavgiften för att underlätta för oss när vi skall förlänga medlemstiden på hemsidan. Jag ser att några inte har registrerat sig på FSR.s hemsida vilket inte görs automatiskt samtidigt som men betalar in medlemsavgiften. För att vi skall få en så komplett medlemsregister som möjligt hoppas jag att ni kan påpeka detta för era kollegor att de skall gå in och registrera sig. 

 Jag vill även passa på att önska alla en God Jul och Gott nytt år.

Hälsningar

Björn Järnesjö
medlemsansvarig i FSR

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »