Kallelse till Årsmöte 2012

18 januari, 2012

Kallar till årsmöte fredagen den 23 mars kl 11.00

På Hotel Marina Tower, Stockholm

Dagordningen innehåller de sedvanliga punkterna för årsmötet.