Föreläsningsmaterial från FSR-dagarna

26 mars, 2012

Här kan du hämta material från föreläsarna vid familjerättsdagarna 2012.

Anna Kaldal Riskbedömningar i vårdnadsmål.

Grethe Nordhelle Manipulation

Maria Eriksson Mötet med barn som upplevt våld: barns perspektiv

Socialdepartementet SOU 2011:51 Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad, Jessica Löfvenholm och Pia Fagerström

Socialstyrelsen Uppföljning av 2006 års vårdnadsreform, Susanna Dellans och Eva Elfver-Lindström

Socialstyrelsen Gunilla Cederström