Kontakta Allmänna Barnhuset om era pågående utvecklingsarbeten

1 juni, 2012

Allmänna Barnhuset driver projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” tillsammans med sex kommuner, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och Socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet. Vid en regional konferens i Göteborg 30 mars  med titeln "Barnets rättigheter i vårdnadstvister" filmades flera föreläsningar som finns att se på FoU väst/GRs hemsida liksom de powerpointpresentationer som användes. Här kan du komma till hemsidan.

Barnhuset är intresserad av att veta om det pågår fler utvecklingsarbeten runt om i landet med inriktning på de mest utsatta barnen i vårdnadstvister, dvs. ärenden där barnavården också är eller har varit involverad.

Syftet är att undersöka om det finns intresse av att skapa ett nätverk för få kunskap om vad som pågår, stödja och inspirera varandra.

Hör av er till projektledare Ylva Söderlind Göthner, telefonnummer 08-524 634 94, 0768-60 48 42 eller via e-post: ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Grundkurser i samarbetssamtal

3 October, 2021

FSR arrangerar under hösten 2 kurser i samarbetssamtal. Många har efterfrågat nya möjligheter till utbildning i samarbetssamtal. …

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle

2 October, 2021

FSR arrangerar grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 8-10 december 2021. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »