Kontakta Allmänna Barnhuset om era pågående utvecklingsarbeten

1 juni, 2012

Allmänna Barnhuset driver projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” tillsammans med sex kommuner, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och Socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet. Vid en regional konferens i Göteborg 30 mars  med titeln "Barnets rättigheter i vårdnadstvister" filmades flera föreläsningar som finns att se på FoU väst/GRs hemsida liksom de powerpointpresentationer som användes. Här kan du komma till hemsidan.

Barnhuset är intresserad av att veta om det pågår fler utvecklingsarbeten runt om i landet med inriktning på de mest utsatta barnen i vårdnadstvister, dvs. ärenden där barnavården också är eller har varit involverad.

Syftet är att undersöka om det finns intresse av att skapa ett nätverk för få kunskap om vad som pågår, stödja och inspirera varandra.

Hör av er till projektledare Ylva Söderlind Göthner, telefonnummer 08-524 634 94, 0768-60 48 42 eller via e-post: ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »