Kontakta Allmänna Barnhuset om era pågående utvecklingsarbeten

1 juni, 2012

Allmänna Barnhuset driver projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” tillsammans med sex kommuner, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och Socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet. Vid en regional konferens i Göteborg 30 mars  med titeln "Barnets rättigheter i vårdnadstvister" filmades flera föreläsningar som finns att se på FoU väst/GRs hemsida liksom de powerpointpresentationer som användes. Här kan du komma till hemsidan.

Barnhuset är intresserad av att veta om det pågår fler utvecklingsarbeten runt om i landet med inriktning på de mest utsatta barnen i vårdnadstvister, dvs. ärenden där barnavården också är eller har varit involverad.

Syftet är att undersöka om det finns intresse av att skapa ett nätverk för få kunskap om vad som pågår, stödja och inspirera varandra.

Hör av er till projektledare Ylva Söderlind Göthner, telefonnummer 08-524 634 94, 0768-60 48 42 eller via e-post: ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se.