Kontakta Allmänna Barnhuset om era pågående utvecklingsarbeten

1 juni, 2012

Allmänna Barnhuset driver projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” tillsammans med sex kommuner, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och Socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet. Vid en regional konferens i Göteborg 30 mars  med titeln "Barnets rättigheter i vårdnadstvister" filmades flera föreläsningar som finns att se på FoU väst/GRs hemsida liksom de powerpointpresentationer som användes. Här kan du komma till hemsidan.

Barnhuset är intresserad av att veta om det pågår fler utvecklingsarbeten runt om i landet med inriktning på de mest utsatta barnen i vårdnadstvister, dvs. ärenden där barnavården också är eller har varit involverad.

Syftet är att undersöka om det finns intresse av att skapa ett nätverk för få kunskap om vad som pågår, stödja och inspirera varandra.

Hör av er till projektledare Ylva Söderlind Göthner, telefonnummer 08-524 634 94, 0768-60 48 42 eller via e-post: ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »