Kontakta Allmänna Barnhuset om era pågående utvecklingsarbeten

1 juni, 2012

Allmänna Barnhuset driver projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” tillsammans med sex kommuner, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och Socialstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet. Vid en regional konferens i Göteborg 30 mars  med titeln "Barnets rättigheter i vårdnadstvister" filmades flera föreläsningar som finns att se på FoU väst/GRs hemsida liksom de powerpointpresentationer som användes. Här kan du komma till hemsidan.

Barnhuset är intresserad av att veta om det pågår fler utvecklingsarbeten runt om i landet med inriktning på de mest utsatta barnen i vårdnadstvister, dvs. ärenden där barnavården också är eller har varit involverad.

Syftet är att undersöka om det finns intresse av att skapa ett nätverk för få kunskap om vad som pågår, stödja och inspirera varandra.

Hör av er till projektledare Ylva Söderlind Göthner, telefonnummer 08-524 634 94, 0768-60 48 42 eller via e-post: ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »