Tips om bokrecension – en självbiografisk bok från en ofrivillig pappa

13 juli, 2012

På vår hemsida finns nu en ny bokrecension att läsa, baserad på en självbiografisk bok från en ofrivillig pappa. Titel: Den vackraste gåvan. Jag kunde inte älska mitt barn. Och det är så tungt att säga det. Författaren heter Pelle Filipsson och boken är utgiven år 2010. Logga in på hemsidan och läs bokrecensionen under rubriken "Artiklar" och "Faderskap" samt klicka på bokens titel.

Har du läst en bok eller artikel du vill recensera eller tipsa om?

Skriv ett email till hemsideansvarig i styrelsen, länk till webmaster. Samtliga artiklar har begränsad åtkomst så att endast medlemmar i FSR kan läsa dem.

Hälsningar

Malin Carlsson

Styrelsen

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »