Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

När: 15 oktober, klockan 09:00 – 16:15

Var: Elite Marina Tower, Nacka, eller via webben

Beskrivning av innehållet

Dynamiken i barns avståndstagande från en förälder har beskrivits med hjälp av olika termer så som berättigat avståndstagande utifrån omsorgsbrist, ansträngda förälder-barn-relationer och den omstridda termen alienation. Likaså används olika förklaringar till avståndstagandets orsak och dess konsekvenser i familjerättsliga ärenden. På engelska används samlingsbegreppet ”Resist and refuse dynamics” (RRD) som en neutral term för att beskriva ett barns motstånd och vägran till kontakt utan att fastslå orsak. Det finns en ökande mängd forskning som stödjer att ett fåtal föräldrar har föräldraalienerande beteenden ”Parental alienating behaviors” (PAB) som kan bidra till avståndstagandets negativa konsekvenser. Det finns ett stort behov av att urskilja avståndstagande orsakat av alienation från det berättigade avståndstagandet när föräldrar har omsorgsbrister så som försummelse, våldsutövande eller missbruk ”Parental estrangement” (PE).

Även om forskningen om barns avståndstagande (RRD) fortsätter att öka, finns det fortfarande en stor debatt kring om den är tillförlitlig nog för att avgöra orsak, förutse konsekvenserna och föreslå lämpliga insatser eller beslut för barn och familjer.

Professor Michael Saini kommer i denna presentation att belysa några av de kontroverser, kontextuella faktorer och empiriska evidens som finns i den internationella forskningen om barns avståndstagande från en förälder (RRD). Han kommer också att presentera praktiska sätt att integrera empirisk forskning i utredningar och förslag till beslut i vårdnadstvister.

Presentation av föreläsaren Michael A. Saini, PhD, MSW, RSW

Michael A. Saini

Michael Saini är professor vid fakulteten för socialt arbete vid University of Toronto. Han undervisar i familjemedling och på fördjupningsnivå inom familjerätt. Han har föreläst vid flera internationella konferenser om ämnen som rör medling och konfliktlösning. Saini är styrelseledamot i the Association of Family and Conciliation Courts (AFCC) och är en redaktionsledamot för Family Court Review och Journal of Divorce and Remarriage.

Saini har över 100 publikationer, inklusive böcker, kapitel i böcker, rapporter till regeringen och flertalet tidskriftsartiklar. År 2019 tilldelades Saini AFCC:s Stanley Cohen Distinguished Research Award. Se utvalda referenser här.

Praktisk information

Föreläsningen hålls på engelska. 

Dagen inleds klockan 9.00 och avslutas 16.15.

Utifrån smittspridningen av Corona är det osäkert om Michael Saini kan resa till Sverige, så som han önskar, men han planerar annars att streama föreläsningen till oss från Kanada. Föreläsningen kan endast ses direkt, inte i efterhand. 

Kostnaden är 200 kronor för medlemmar och 1700 kronor för icke medlemmar. Det låga priset för medlemmar beror på att dagen finanserias av föreningens föregående års ekonomiska överskott samt att föreningen har beviljats ett stipendium från CSA (Centralförbundet för Social arbete).
 
Nytt mail går ut till alla medlemmar om möjligheten att delta på plats kommer att finnas, priset är 200 kr/person (konto) gäller oavsett deltagande på webben eller på plats. På plats ingår lunch och fika. Webbläsaren Chrome är att föredra. Anmäl dig här.
 

Om Michael Saini föreläser på plats i Sverige sker föreläsningen på Elite Marina Tower i Nacka. Rummet vi bokat är begränsat till 100 personer. Deltagande på plats kommer då kosta 200 kronor för medlemmar och 400 kronor för icke medlemmar och inkluderar fika och lunch. Möjligheten att anmäla sitt deltagande på plats, eller ändra sin bokning från deltagande på webben till deltagande på plats, blir möjligt först när vi fått bekräftat att Michael Saini kan genomföra sin resa till Sverige.

 

 

Schema för dagen

Start 9:00 Beskrivning av debatten och kontroverser gällande RRD samt genomgång av begreppen
  Professionellas åsikter, attityder och synpunkter på RRD: Resultat från aktuell undersökning 
10:15 – 10:45 Förmiddagsfika 
  Empirisk evidens för RRD (Omfattning, differentiering, orsakssamband, konsekvenser)
12:40 – 13:30 Lunch
  Behandlingsalternativ för RRS och hur mäts framgång för RRD-interventioner 
14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika 
  Att tillämpa RRD-forskning i familjerättsliga tvistemål 
Avslut 16:15  

 

 

 

Filnamn Storlek  
michael-saini.png Storlek: 308 KB Ladda ner
valda-referenser.pdf Storlek: 117 KB Ladda ner