Grundkurs i adoption

När: 4 – 5 oktober, 2018 (Börjar 09:30, Slutar 16:00)

Var: Uppsala, Clarion Hotel Gillet

GRUNDKURS I ADOPTION, 2 dagar, Uppsala 4-5 oktober 2018

Grundkursen riktar sig till dig som nyligen börjat handlägga adoptionsärenden. Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper. Du kommer erhålla kunskap om utredningsförfarande gällande internationell och nationell adoption. Utbildningsdagarna sker i föreläsningsform med avbrott för frågor, diskussioner i storgrupp och smågrupper samt film. Cecilia Granberg är gästföreläsare från MFOF, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Kursledare är familjerättssocionomerna Anna-Carin Fagersand och Susanne Landquist båda med lång och bred erfarenhet av familjerättsligt arbete. Anna-Carin har sedan flera år tillbaka varit engagerad i adoptionsfrågor dels som utredare, dels som utbildare i Västerås och i Stockholm i den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. Intresset för adoptionsfrågor grundlades när hon arbetade på kvinnokliniken som kurator. I sitt arbete på kliniken var Anna-Carin knuten till Fertilitetsmottagningen och arbetade där med barnlöshetsproblematik. Susanne arbetar som familjerättssekreterare i Västerås. Hennes arbetsuppgifter är bland annat att handlägga adoptionsfrågor och har varit utbildare till den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. 

Kursens innehåll: Introduktion och presentation. Cecilia Granberg från MFoF deltar första halvdagen och presenterar myndighetens verksamhet. Historik. Konventioner. Vilka barn adopteras? Internationell och nationell adoption. Viktiga begrepp inom adoptionsområdet. Barnlöshetsproblematik. Socialnämndens uppgifter och ansvar gällande adoption. Föräldrautbildningen och förberedelsesamtal. Adoptionsprocessen. Medgivandeutredning. Etiska dilemman. Lagstiftning.

 

Anmälan och information

Anmälan till kursen sker via denna länk: https://dinkurs.se/Grundkursadoptionuppsala2

 

Kursen hålls på Hotel Clarion Gillet i Uppsala. Hotellet har möjlighet att erbjuda ett visst antal rum till en kostnad av 1396 kr/natt inkl. moms. 

För att boka: 

Maila till reservation.cl.gillet@choice.se och uppge kod 2085GR004408, de datum ni önskar bo samt era kontaktuppgifter.

Vid ankomster efter 16:00 ber vi er att notera ett betalkortsnummer för garanti av er bokning.

Det går även bra att ringa till hotellet på 018 68 18 00 och lämna era uppgifter efter att ni erhållit en bekräftelse på er bokning

Kursen inleds på torsdagen 4 oktober kl. 9.30 med fika och kl. 10.00 påbörjas kursen. Avslutning den 5 oktober kl 16.00. Kostnaden är 5000 kr för medlemmar och 6500 kr för icke medlemmar. Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsanmälan görs via länk på hemsidan. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset men inte logi. Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Är kursen fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via mail. Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. Frågor om kursen besvaras av Anna Ekman: 

anna.ekman@lidkoping.se