Kontakt

Familjerättssocionomernas riksförening

Mail:

Ordförande
Joakim Blom
joakim@sfsr.se

Kassör
Jan Nyberg
info@sfsr.se

Hemsideansvarig och Medlemsansvarig

webmaster@sfsr.se