Hur blir du medlem i FSR?

Registrera dig som medlem

FSR är en förening för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning.

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlemskapet ger dig förstås rabatt på våra kurser och arrangemang. Som medlem kan du också välja att registrera dig som användare på vår hemsida och få del av våra utskick och tillgång till medlemsfunktionerna på vår hemsida.

När du registrerat dina uppgifter får du en bekräftelse per e-post med en faktura bifogad i pdf-format som du själv skriver ut och betalar. När du blivit medlem får du även tillgång till de funktioner på hemsidan som endast gäller medlemmar. Du får ett separat mail om det när du registrerat dig som medlem.

Bli medlem