Utbildningar

FSR planerar för att under våren 2024 genomföra följande grundkurser: 
 
 
FSR genomförde i januari 2024 en ny fortsättningskurs i vårdnad, boende och umgänge. 
Kursen vänder sig till familjerättssekreterare som har arbetat med vårdnadsutredningar i minst tre år. Syftet med kursen är att få ta del av praktisk kunskap och utveckling i utredningsarbetet. Intresset för kursen var stort, kursen var fulltecknad och många hade regstrerat sig för en reservplats. Nu pågår en utvärdering av kursen för att överväga kursens utformning.
 
Digital grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar.

FSR genomförde en digital grundkurs  i fader- och föräldraskapsfrågor under en heldag i januari 2024 med Irena Nakevska. Kursen riktar sig till dig som är ny inom fader- och föräldraskapsutredningar oavsett om du arbetar som socialsekreterare eller t ex som kommunvägledare. Kursen kan komma tillbaka i höst.

Fördjupningskurs i faderskaps- och föräldraskapsutredningar
FSR genomför den 29/2-1/34 en fördjupningskurs. Syftet med kursen är att få fördjupad kunskap i mer komplexa faderskaps- och föräldraskapsfrågor. Kursen kan komma tillbaka i höst.
 
För utbildning gällande medgivandeutredningar/adoption har FSR för tillfället ingen kursledare och intresset från medlemmar att gå utbildning i ämnet är litet. 
 
När datum för kurser är fastställda kommer information att finnas tillgänglig på hemsidan samt notifieras via mail till de medlemmar som registrerat sin mailadress.