Styrelsen har med anledning av Coronasituationen funnit det oundvikligt att ställa in samtliga utbildningar tills vidare. För närvarande kan inte heller digitala utbildningar erbjudas.

Vår förhoppning är att under höstterminen 2021 åter kunna hålla grundutbildningar i samarbetssamtal, faderskap och vårdnad/boende och umgänge.  

 

Mer information kommer så snart det är möjligt att planera för utbildningsstarter.