Styrelsen har som ambition att erbjuda grundutbildningar i samarbetssamtal (två/termin), faderskap (en/termin), adoptioner (en/år) och vårdnad/boende & umgänge (en/termin)

 

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR arrangerar ny grundkurs i samarbetssamtal den 8 - 10 september 2020 i Örebro. Kursledare är Bernt Wahlsten.

Klicka på rubriken så får Du ytterligare information.

Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

Heldags föreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter föräldrarnas separation. Du kan eventuellt delta på plats och definitivt genom direktsändning via webben. Föreläsningen hålls på engelska.

Föreläsare: Michael A. Saini, PhD, MSW, RSW från Toronto, Kanada

Klicka på rubriken för ytterligare information.

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR arrangerar ny grundkurs i samarbetssamtal den 3 - 5 november 2020 i Stockholm. Kursledare är Bernt Wahlsten.

Klicka på rubriken så får Du ytterligare information.