Styrelsen har som ambition att erbjuda grundutbildningar i samarbetssamtal (två/termin), faderskap (en/termin), adoptioner (en/år) och vårdnad/boende & umgänge (en/termin)

 

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR arrangerar ny grundkurs i samarbetssamtal i oktober 2019.

Information och anmälan visas när Du klickar på rubriken.

Grundkurs faderskapsutredningar

FSR arrangerar grundkurs i faderskapsutredningar i Uppsala 2-4 oktober 2019. Kursledare är Irena Nakevska. Mer information och anmälan hittar du här

Grundkurs i vårdnadsutredningar

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Örebro, på Elite Stora Hotellet Örebro, 4-6 december 2019.