Torsdag 28 mars   

 09.00 - 10.00     Incheckning, registrering, kaffe och smörgås
10.00 - 10.05     Välkommen
10.05 - 11.35     MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
11.35 - 11.45     Familjerättspriset
11.45 - 13.00     Lunch
13.00 - 13.30     Årsmöte (med utdelning av familjerättspriset)
13.30 - 14.30     Görel Fred - “Men släpp det där nu”
14.30 - 15.00     Fika
15.00 - 16.30     Görel Fred forts.


19.00 - Festmiddag

 

Fredag 29 mars

08.30 - 09.30     Malin Bergström - “Hur barn påverkas av växelvis boende och föräldrars samarbete”
09.30 - 10.00     Fika
10.00 - 12.00     Per Brinkemo - “Mellan klan och stat”
12.00 - 13.00     Lunch
13.00 - 14.00     Petter Iwarsson - “Samtal med barn och föräldrar”
14.00 - 14.30     Fika
14.30 - 15.30     Erik Mägi - “Rättsliga och sociala normer för föräldraskap”